TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0189

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése


"Példa-ÉRTÉK-Bázis"


2011. augusztus 31-én pályázatot adtunk be
az ESZA TÁRSADALMI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. felé.

2012. márciusában tudtuk meg, hogy nyertünk!
 A pályázatot készítették:
	- Molnár Katalin
	- Stébel Imréné
	- Dr. Czifra Ildikó
	- Szabóné Sárfi Júlia
	- Szabóné Juscsák Mária
   
 A projekt összegző adatai:
	- A projekt megvalósításának kezdete: 2012. május 1.
	- A projekt megvalósításának befejezése: 2012. október 15.
	- Elnyert támogatási összeg: 6.000.000 Forint
	- Projekt fenntartás tervezett kezdete:
	- Projekt fenntartás tervezett befejezése:


 
A PROJEKT CÉLJA
Innovatív tantestületünk felkészül a jó gyakorlataink átadására, és nyitottá válik más intézmények tapasztalatainak átvételére. Szakmai műhely működik kompetencia-alapú oktatás és a tehetséggondozás területén, melyek munkájába bevonjuk a hálózatépítés során megismert intézményeket, ehhez megteremtjük a szakmai, technikai feltételeket.

 
HUMÁN ERŐFORRÁS
Projektmenedzsment tagjai: - Projektmenedzser: Molnár Katalin - Pénzügyi vezető: Szabóné Juscsák Mária Megvalósító tagok: - Stébel Imréné - Dr. Czifra Ildikó - Szabóné Sárfi Júlia A projekt célcsoportjai: - pedagógusok - partner intézmények Fő tevékenységeink: - Pedagógusok továbbképzése (17 fő) - Eszközök beszerzése

 
FENNTARTHATÓSÁG
A fenntarthatóság ideje alatt folytatjuk a jó gyakorlataink gyűjtését, nyilvánosságra hozatalát. Iskolai honlapunkon külön linket hozunk létre a szolgáltatások és az eredmények bemutatására. A program befejezése után 17 fő pedagógus és 3 fő vezető válik alkalmassá arra, hogy a referencia intézménnyel kapcsolatos feladatokat ellássa. Szakmai műhely működik a kompetencia-alapú oktatás és a tehetséggondozás területén, melyek munkájába bevonujuk a hálózatépítés során megismert intézményeket, és tapasztalatot cserélünk a partner intézményekkel. A fenntarthatóság ideje alatt belső szakmai képzéseken keresztül biztosítjuk újabb kollégák felkészítését, a tapasztalatok átadását. Amennyiben lehetőségünk van pedagógusok külső továbbképzését az iskola továbbképzési keretéből próbáljuk biztosítani.

 
ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSE
- Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása - Esélyegyenlőségi terv megléte - A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart - A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és veselkedésében esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

 
KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG
1. Környezettudatos menedzsment és tervezés - A projekt kiterjed a környezeti, természeti, fenntarthatósági ismeretek bővítésére 2. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás - Partnerei vagy társadalmi környezete számára szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akciók, események száma - 5.


"C" típusú projekttábla elkészült, 2012. június 19-én kihelyezésre került
a Karácsony Sándor Általános Iskola főépületének bejáratánál.

Munkaértekezletünkről készült képek 2011. november 25-én
(Kattints a képre, ha nagyobb méretben szeretnéd látni, majd ismét kattints!)

-->            Az intézményi fejlesztési terv megvalósítása folyamatban van, eddig 3, az alábbi továbbképzéseken vettek részt kollégáink:

2012. június 18-19-én
Hálózati együttműködések, kapcsolatok (MK: 00520021)

  Csoportos, 15 órás továbbképzés volt melyen három fő vett részt intézményünkből.
  A továbbképzés a hálózatépítéssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtott:
   - az intézményközi, horizontális tanulás megszervezése,
   - a referenciaintézmények saját hálózatainak, valamint az önfejlesztés formáinak kialakítása,
   - a helyi innováció hálózati kiterjesztése és a hálózati intézmények tudásának adaptálása,
   - a pedagógiai hálózatok sajátosságai,
   - a hálózatépítéshez szükséges specifikus eszköztár.
   
  A képzés gyakorlatias volt, épített a már meglévő ismereteinkre, kreativitásunkra. Lehetőség volt arra is,
  hogy a más iskolákból jelen lévő pedagógusokkal tapasztalatokat cseréljünk arról, kinek milyen innovációja,
  adaptációja van, épített-e már ki kapcsolatot, hogyan zajlottak ezen események,
  milyen dokumentációt készítettek.
  A képzés végén saját iskolánkra kidolgozott hálózatfejlesztési tervet kellett készteni.

           


2012. június 30 - július 1.
A referencia - intézményi működéshez szükséges szervezeti, oktatásszervezési,
szolgáltatásszervezési feltételrendszer kialakítása (MK 890020)

  Csoportos, 15 órás továbbképzés volt melyen öt fő vett részt intézményünkből.
  A továbbképzés felkészített arra, hogy a hálózati tanulás intézményi munkaformáit hogyan építsük be
  intézményünk mindennapi gyakorlatába. Bemutatta a referencia intézményi tevékenység egyes elemeit:
   - tervezési feladatok
   - a hospitálási rendszer erőforrásainak, feltételeinek kidolgozása
   - részvétel megszervezése helyben vagy más helyszínen
   - műhelymunka megszervezése
   - látogatók fogadása
   - tájékoztatás, kommunikáció
   - ellenőrzés, értékelés, dokumentáció
   
  A képzés elméleti jellegű volt. Konkrét és hasznos tanácsokat adott az oktató, aki jól képzett
  és tájékozott volt az innováció, a hálózatépítés, a rendezvényszervezés területein.
  Feladatként ki kellett dolgoznunk egy forgatókönyvet intézményünk jó gyakorlatának bemutatására.
  Ez hasznos lesz referencia intézményi működésünk során.

           


2012. június 28-30. 
Felkészítés a mentorálás mesterségére (MK)

  Csoportos, 30 órás, akkreditált továbbképzés volt, melyen 15-en vettünk részt.
  A képzés felkészítette az intézményben dolgozó pedagógusokat a mentori munkára, tanácsadói attitűdjük,
  felnőttképzési kompetenciáikat formálta, segítette a mentorálás módszertanának elsajátítását.
   - az adaptáció tényezői és nehézségei
   - mentorkompetenciák tudás, képesség, attitűd
   - a mentorálás sikertényezőinek áttekintése
   - mentor szerepek és feladatok
   - a mentori kommunikáció jellegzetességei
   - mentori feladatokhoz rendelhető módszerek
   - az adaptáció támogatásának módszertana
   - a mentor egyéni fejlesztési tervének összeállítása

  A képzés gyakorlatias volt, épített a már meglévő ismereteinkre, kreativitásunkra.
  Változó összetételű csoportokban dolgoztunk, mindannyian felszabadultan,
  örömmel végeztük a kért feladatokat, sokat kommunikáltunk és egyénileg is többször megnyilvánultunk.
  Az előadó jól, felkészülten irányított bennünket. A háromnapos képzés jól összehozta a csapatot,
  olyannyira, hogy szabadidőnket is együtt töltöttük. Igazi ismeretszerző, kikapcsolódó, csapatépítő munka volt.
  A képzés befejezéseként egyéni fejlesztési tervet állítottunk össze, mentori kompetenciáink fejlesztése céljából.

           

           További 3 továbbképzéseken vettek részt kollégáink:

2012. augusztus 27-28.
PR-tevékenység és célirányos kommunikáció (MK: 340020)

	Csoportos, 15 órás továbbképzés volt melyen három fő vett részt intézményünkből.
	
	A továbbképzés a leendő referenciaintézmény szolgáltatói piacon történő megjelenését 
	segítő tevékenységeket vázolta fel.
	
	A PR fogalmak tisztázásával alapozott a képző, majd olyan helyzetgyakorlatokat tartott, 
	amelyek a marketing kommunikációt erősítették. Önálló feladatként meg kellett fogalmazni 
	a referenciaintézmény erősségeit bemutató kommunikációs üzenetet, 
	illetve feladat/eszközmátrixot kellett készíteni a jó gyakorlatok terjesztéséhez, bemutatásához, 
	eladásához kapcsolódóan.

       

       


2012. augusztus 29-30-31.
Problémás gyerekek. Az agresszió kezelése a közoktatási intézményekben (OKM-3/63/2009.)

	Csoportos, 30 órás továbbképzés volt, melyen 17 fő vett részt intézményünkből.
	A képzés megismertetett minket a gyermekek pedagógussal szembeni és/vagy egymás közötti 
	agressziójának lehetséges okaival. Elméleti ismeretként az agresszió fogalmával, 
	fejlődés-lélektani aspektusaival, az agresszióval, mint tünet ismerkedtünk meg.
	Sok gyakorlati/gyakorlatias tanácsot, ötletet kaptunk a képzőtől.
	
	A hétköznapi pedagógiai gyakorlatban is jól alkalmazható agresszió-kezelési,
	konfliktuskezelési, probléma-megoldási stratégiákat, hatékony kommunikációs módokat,
	az esetmegbeszélés módszertanát, az egyéni agresszió és a csoportos agresszió megelőzésének, 
	ezelésének módszertanát ismertünk meg az előadások és a gyakorlati feladatok során. 
	
	Esetmegbeszélő csoportfoglalkozásokat, szerepjátékokat tartottunk, hogy felkészüljünk a 
	tudatos problémakezelésre.
	Záró dolgozatként egy esettanulmányt kellett készíteni.

           

           

           


2012. augusztus 27-28-29.
Változásmenedzselés a közoktatási intézményekben
{source}
[[!-- uj elem kezdete --]]
[[script]]
var nW,nH,oH,oW;
function zoomToggle(iWideSmall,iHighSmall,iWideLarge,iHighLarge,whichImage){
oW=whichImage.style.width;oH=whichImage.style.height;
if((oW==iWideLarge)||(oH==iHighLarge)){
nW=iWideSmall;nH=iHighSmall;}else{
nW=iWideLarge;nH=iHighLarge;}
whichImage.style.width=nW;whichImage.style.height=nH;
}
[[/script]]
[[title]]Javascript/Képek[[/title]]
[[!-- uj elem vége --]]
{/source} Csoportos, 30 órás, akkreditált továbbképzés volt, melyen hárman vezetők vettünk részt. A képzés segítette az intézmény vezetését abban, hogy legyenek felvértezve csoportdinamikai, kommunikációs, konfliktuskezelési, változás- és válságmenedzselési elméleti és gyakorlati ismeretekkel. Az itt szerzett ismeretek alapján pontosítani tudtuk vezetői szerepünkről kialakult képünket, szélesedett csapatépítési, változás-kezelési, konfliktus-megoldási eszköztárunk. A képzés kevés elméletet, sok gyakorlati feladatot adott, melynek feldolgozása épített a már meglévő ismereteinkre, tapasztalatainkra, kreativitásunkra. Változó összetételű csoportokban dolgoztunk, mindannyian felszabadultan, örömmel végeztük a kért feladatokat. Sokat nevettünk, sokszor olykor magunkon is, ha csak egysíkúan tudtuk feldolgozni a problémát. Sokat és sokszor vitatkoztunk, szenvedélyesen, okosan, néha oktalanul érvelve próbáltuk meggyőzni egymást. Az előadó jól felkészülten, határozottan irányított bennünket, bár többször megpróbáltuk átvenni a vezetést. A háromnapos képzés jól összehozta a csapatot, igazi önismeretszerző, konfliktuskezelő, csapatépítő munka folyt. A képzés befejezéseként 3-5 oldalas dolgozatot kellett készíteni, melyben bemutattuk saját intézményünket, saját vezetői szerepünket, illetve bemutattuk, hogy milyen változásokat tartunk szükségesnek az intézmény hatékonyabb működése érdekében.


	
	A szakmai megvalósítók kidolgozták az alábbi dokumentumokat:
		- fejlesztéseket irányító teamben végzett tevékenység
		- referencia-intézményként való működés belső szabályainak kidolgozása
		- belső - nevelőtestületi, munkaközösségi-, szakmai műhely - munkában való részvétel
		- eljárásrendek, dokumentumok, minőségbiztosítás kidolgozása.