Az EFOP-3.3.5-17-2017-00060 - "Élményalapú tematikus napközi és bentlakásos programok megvalósítása a Debreceni Tankerületi Központ intézményeiben"

 

A program célja a magyar köznevelés módszertani fejlesztése és megújítása, illetve a pedagógusok eszköztárának bővítése. A programban megvalósuló tanulási alkalmak nem hagyományos iskolai tanórák: a diákok érdeklődéséhez közel álló témák szabad feldolgozására adnak lehetőséget. A pedagógusok új képzési formákat próbálhatnak ki, a tanulók pedig élményszerű közösségi alkalmakon gazdagodhatnak érdekes-értékes ismeretekkel.