EFOP 3.2.6-16-2016-00001 – A tanulók képesség-kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben

 

Az EFOP 3.2.6-16-2016-00001 – A tanulók képesség-kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben - című projekt keretében, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem partnerintézményeként az átvett szakmai programok tananyagát, módszertanát alkalmazzuk a tanórai tevékenységekben, valamint a tanórán kívüli egyéb nevelő-oktató munkában, a helyi tantervi és tantárgyi programoknak megfelelően a szakkörökben, a szabadidős tevékenységek során, a nyári táborokban.