Az iskola könyvtára

   Iskolánk könyvtára 1973-ban a MÁV Járműjavító Üzem Egyetértés Művelődési Ház József Attila Könyvtára és a Városi Könyvtár közös fenntartásában kezdte meg működését. Eleinte a kis épületben kapott helyet, a régi tornateremmel szemben. A szülők segítségével az 1999/2000-es tanévben átköltözött jelenlegi helyére, a főépület I. emeletére.

Könyvtárosai:

 • Kiss Lajosné (1973-1975)
 • Topor Julianna (1975-1976)
 • Veress Józsefné (1976-2000)
 • Sáfrányné Félegyházi Beáta (2000-2004)
 • Szabó Gyuláné Pál Sarolta (2004-2005)
 • Zádorné Varsányi Melinda (2005-2006)
 • Varga Zsuzsanna (2006-2018)
 • Juhosné Ignáth Erzsébet (2018-)


...

   Mint iskolai könyvtárnak az a feladata, hogy segítse az oktató-nevelő munkát, valamint a gyermekeket olvasásra és könyvtárhasználatra nevelje. Ennek érdekében fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek minél többet tartózkodjanak könyves környezetben.

   A könyvtárhasználati órák nem csak elméletben, hanem a gyakorlatban is lehetőséget adnak arra, hogy a tanulók aktív és önálló könyvtárhasználóvá váljanak.
   Könyvtárunk szabadpolcos, áttekinthető, a tájékozódást katalógus, feliratok és jelzetek segítik.

   A nyitva tartás lehetőséget ad a délutáni szabadidő hasznos eltöltésére is: az olvasóteremben tanulhatnak, olvasgathatnak a tanulók, zenét hallgathatnak vagy akár mesét, filmet is nézhetnek.

Állományunkat az alábbi dokumentumtípusok alkotják:

  - vizuális dokumentumok: könyv, folyóirat, diafilm, tankönyv
  - auditív dokumentumok: hanglemez, magnókazetta, CD
  - audiovizuális dokumentumok: videó kazetta, DVD

...   A könyvtár állományát kezdetben a MÁV Könyvtárától és a Városi Könyvtártól kapott dokumentumok alkották. Jelenleg kb. 15000 kötettel bírunk.

    2004. óta a tartós tankönyvek is a könyvtár állományát képezik. Ennek száma évente változik. A könyvtári pártolói díjakból 2008. tavaszán DVD lejátszót és 16 db DVD filmet vásároltunk.

    2008. tavaszán a sikeresen elnyert "Óvodai környezeti és vizuális nevelés fejlesztésére szolgáló eszközök beszerzésére, valamint iskolák ismeretterjesztő és kötelező olvasmányait feldolgozó DVD filmek vásárlására" c. pályázattal 100.000 Ft-ot nyertünk kötelező olvasmányokat feldolgozó és ismeretterjesztő DVD-k vásárlására. Kölcsönzésükre ugyan nincs lehetőség, de akár tanórákon, akár a nyitva tartási időben ezek szabadon használhatók az olvasóteremben.

   Az iskola könyvtára ad teret évről-évre a felsős Kazinczy szépkiejtési és az alsós szavalóversenyeknek.
   A történelmi verseny, a Szentgyörgyi Albert környezetvédelmi vetélkedő, az "Utazás Meseországba" és a "Kell a jó könyv" c. vetélkedők, az idegen nyelvi és "A nyelv egy szépen szóló muzsika" c. megyei versenyek egyik állomása, de rendeztünk már itt Illemtan vetélkedőt, illetve az egészséghéten kiállítás volt: szalvétából készült origami és terítés, továbbá előadás a szenvedélybetegségekről.

...

 
Örökös Ökoiskola Oklevél